Argesol Kırmızı Kaliforniya Solucanı Yetiştirme
Solucanlarınızı Koruma Altına Alın

En Sık Görülen Problemlere Çözüm Önerileri Meyve Sinekleri ile Mücadele: Meyve sinekleri sağlık açısından herhangi bir tehlike oluşturmaz; ancak hızlı çoğalma gösteren bu canlıları solucanların yaşam alanından mutlaka uzak tutmak gerekir. Meyve sineklerinden solucanlarınızı korumak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın: Çürümüş veya kokuşmuş yiyecekleri solucanlarınıza vermekten kaçının. Bu tür yiyeceklerde sinek larvalarının bulunması daha muhtemeldir. Solucanlarınıza verdiğiniz yiyecekleri mümkün olduğunca küçük parçalara ayırın. Solucanlar küçük yiyecek parçalarını daha hızlı tüketirler ve çüremekte olan yiyecekleri daha hızlı tüketerek meyve sineği larvalarının yaşam alanını daraltmış olurlar.

Kırmızı Kaliforniya Solucanlarını Tanıma Rehberi

Kompostlaştırma işleminde en çok tercih edilen solucan türü “Eisenia Fetida” (Red Wiggler/Tiger Worms) türü solucanlardır. Diğer bir tür ise ondan daha uzun olan kuzeni “Eisenia Hortensis” (Avrupa Nightcrawler)’tir. Red Wiggler kompost solucanı olarak bir numaralı tercihtir. Balık yemi veya pet yemi olarak ise Avrupa Nightcrawler tür solucanlar daha ön plana çıkar.

Argesol Solucan Gübresinin Antep Fıstığı Üzerindeki Etkisi
Solucan Gübresinin Antep Fıstığı Üzerindeki Etkisi

Toprak bakımında en önemli faktörler; fitotoksisite, azot hareketsizliği, yüksek tuz içeriği ve yapısal uyumsuzluklardır. Kullanılan sentetik gübreler veya yanmış ahır gübreleri büyük ölçüde toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını olumsuz yönde değiştirebilmektedir. Başarılı ve sürdürülebilir tarım için toprağın organik madde bakımından zenginleştirilmesi ve aynı zamanda organik madde kaybının en aza indirilmesi gerekmektedir.

Toprak Kaynaklı Bitki Hastalıklarının Baskılanması

Kırmızı kaliforniya solucanları topraktaki yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını sağlarken; diğer taraftan zararlı mikroorganizmaları baskılayıcı bir vektör olarak çalışmaktadır. Vermikompost kök hastalıkları konusunda domateste % 82’den % 18’e ve kapsikum (kırmızı acı biber) bitkisinde %98’den %26’ya varan oranda azalma sağlamaktadır. Solucan gübresinde doğal olarak bulunan bakteri ve mantarlar hastalıklara neden olan oraganizmaları baskılar ve bu yararlı mikroorganizmalar toprağa geniş ölçüde yayılarak hastalığın yeniden ortaya çıkmasını engeller.

Solucan Gübresi İle Toprağın Su Tutma Kapasitesi Artar

Vermikompost kullanılan toprakların su tutma kapasitesi artar. Buharlaşma nedeniyle meydana gelen su kaybını en aza indirir ve sölom sıvısı koloidal materyal özelliği sayesinde çok iyi bir atmosferik nem tutucu özelliği gösterir. Solucan gübresi, mikro baraj gibi işlev görür ve higroskopik ve yer çekimsel suları depolar. Toprağın su tutma kapasitesinin artması, su stabilazsyonunu sağlar. Solucanların bağırsaklarında yaşayan bakterilerin ürettikleri polisakkarit sakızlar sayesinde toprağa su girişi kolaylaşır ve toprağın sertleşmesi önlenir. Toprağın su tutma kapasitesinin artması, toprak erozyonunu önler ve toprağın verimliliğini arttırır.

Argesol Solucan Gübresi Humus Maddenin Önemi
Humus Maddenin Önemi

Solucan gübresini diğer organik gübrelerden farklı kılan, solucanlar tarafından salgılanan humus içeriğidir. Toprakta veya herhangi bir organik maddede humus oluşumu yıllarca sürerken, bu süreç solucanlar tarafından birkaç ay içinde gerçekleştirilmektedir. Humus olmadan bitkilerin büyüyebilmesi ve hayatta kalması mümkün değildir.

Telefon
Adres
Çalıoba Mahallesi No:92/1 Gönen/Balıkesir/Türkiye
Çalışma Saatlerimiz

7 Gün / 8:00 – 23:00