Sık Sorulan Sorular


 • Vermikültür
 • Vermikompostlaştırma
 • Kırmızı Kaliforniya Solucanı
 • Kırmızı Kaliforniya Solucanı Biyolojik Özellikleri
 • Kırmızı Kaliforniya Solucanları için Uygun Besinler
 • Kırmızı Kaliforniya Solucanları için Uygun Olmayan Besinler
 • Kırmızı Kaliforniya Solucanı Üretimi ve Kültüre Alma Kriterleri
 • Kırmızı Kaliforniya Solucanları için Gerekli Çevre Şartları
 • Kırmızı Kaliforniya Solucanı Üreme Hızı ve Popülasyon Artışı
 • Solucan Maması Olarak Kullanılabilecek Organik Ürünler
 • Solucan Gübresi İçin Ana Satış Pazarları
 • Solucan Gübresi Üretiminde Başlıca Kazanımlar
Vermikültür, kültür solucanlarından oluşan kolonilere verilen isimdir. Vermikültür oluşturmada temel amaç; solucan sayısını arttırmaktır. Artan solucan sayısı sürdürülebilir solucan gübresi hasatı ve daha fazla satışa hazır solucan anlamına gelmektedir.
Vermikompostlaştırma, kültür solucanlarının organik yüzeylerde yatay hareketleri ile meydana gelen humuslaştırma sürecidir. Bu sürecin sonunda bitki besin elementleri bakımından yüksek kaliteli solucan gübresi elde edilir.
Vermikompost (solucan gübresi) ve vermikültür üretiminde, biyolojik ve ekolojik açıdan endüstriyel kullanıma en uygun solucan türü “Kırmızı Kaliforniya Solucanı” (Eisenia Fetida)’dır. Bunun başlıca nedeni, Kırmızı Kaliforniya Solucanları’nın dünya üzerinde her coğrafyada yaşayabilmeleri, doğal yapıları gereği organik maddeler içerisinde yüzeysel olarak kolonize olmaları ve sıcaklık-nem gibi şartlara geniş değer aralığında uyum sağlamış olmalarıdır.
Tür Esenia Fetida
Uzunluk 2,5-12 Cm
Kalınlık 0,5-0,75 Mm
Ağırlık 0,25-1,5 Gr
Renk Koyu Kırmızı
Sıcaklık 20-25 C (sınır 0-35 C)
Nem % 80-90 (sınır 60-90)
Beslenme 0.25 kg / 1000 solucan / gün
Gübre Üretimi Yediği Mama’nın % 60-70'i
Üreme Çift Cinsiyet
Üreme Boğumu 24-32 Boğumlar Arası (Koza Yatağı)
Genital Bölge 9-12 Boğumlar Arası
Kuluçka Süresi 21-35 Gün
Erişkinlik Süresi 45-60 Gün
Üreme Şekli Kokon
Yumurtlama Periyodu 1-2 Kokon / Hafta
Kokondan Çıkan Yavru Sayısı 3 Yavru / Kokon
Vücut Boğumlu Yarı Saydam
Segment Sayısı 95-100 (Yetişkin)
Kuyruk Halkalı
 • Ahır Gübresi
 • Meyve (Narenciye Hariç)
 • Sebzeler (Soğangiller Hariç)
 • Öğütülmüş Yumurta Kabuğu
 • Çay Posası, Kahve Telvesi
 • Bitki Yaprakları (Asit İçerikliler Hariç - örn. çam yaprağı)
 • Parçalanmış Karton, Kağıtlar
 • Narenciye
 • Yağlı Yiyecekler
 • Et, Tavuk, Balık
 • Sirke veya Salata Sosu
 • Soğangiller (Sarımsak, Soğan, Pırasa)
 • Asit İçerikli Bitki Yaprakları (örn. çam yaprağı)
 • Yeterli alan
 • Doğru ırk ve sağlıklı solucan seçimi
 • Doğru miktar ve çeşit mama
 • Uygun bir yatak sistemi
 • Uygun sıcaklık aralığı
 • Uygun nem aralığı
 • Uygun pH düzeyi
Sıcaklık 20-25 C (sınır 0-35 C)
Nem % 80-90 (sınır 60-90)
Oksijen Evet
Amonyak Oranı Düşük: < 0.5 mg/g
Tuzluluk Oranı Düşük: < 0.5%
pH >5 ve < 9
Kırmızı kaliforniya solucanları her 3 ayda 2 kat popülasyon artış hızına sahiptir. 90 günlük periyotlar halinde yetişkin kırmızı kaliforniya solucanı adedi 1 yıl içinde geometrik bir artış trendi ile 16 kat çoğalma kapasitesine sahiptir. Bu 90 günlük çoğalma periyodu; yavru solucanların kokon içinde beklemesi, yavru solucanların kokondan çıkıp büyümesi ve üreyebilecek erişkinliğe ulaşması süreçlerinden oluşmaktadır. Sonuç olarak 100 bin adet yetişkin kırmızı kaliforniya solucanı 1 yıl içinde uygun şartlar sağlanması halinde sayılarını 1 milyon 600 bin adede çıkarabilir ve bunun yanında milyonlarca kokon ve büyümekte olan yavru solucanların bir sonraki periyotta popülasyona katılacağı anlamına gelir.

Uygun ve doğru bir fermentasyon ve ön hazırlık işlemi ile uygun organik atıklar solucan maması olarak kullanılabilir.

 • Pazaryeri atıkları
 • Çim alan atıkları
 • Evsel mutfak atıkları
 • Büyük ve küçükbaş hayvan kompostu
 • Öğütülmüş bitkisel atıklar
 • Organik tarım işletmeleri
 • Kentsel yeşil dönüşüm uygulayan işletmeler
 • Yeni park ve rekreasyon alanlar oluşturan firmalar
 • Balık çiftlikleri
 • Tavuk çiftlikleri
 • Outlet ve Online satış yapan firmalar
 • Gıda atıklarının imha maliyetleri azalır. Vermikültür projesi sayesinde gıda atıkları yeşil geri dönüşüme dahil edilerek çok yüksek miktarda tasarruf sağlanır.
 • Yüksek kaliteli gübre üretimi gerçekleşir. Organik gübre pazarı başta olmak üzere birçok tarımsal iş alanında kullanılan ve ticari değeri yüksek bir gübre üretimi söz konusudur.
 • Gübre üretimi ve geri dönüşüm işlemi sürerken, diğer taraftan solucanlar artmaya devam eder. Solucanlar birer işçi olarak 7 gün 24 saat çalışırlar. Eisenia Fetida türü solucanlar 3 ayda 2 kat popülasyon artış hızına sahiptir.
 • Solucan gübresi üretimi yeni istihdam ve gelir kalemleri oluşturur. Düzenli büyüme gösteren tesislerde istihdam olanakları ve gelirde artış meydana gelir.
Telefon
Adres
Çalıoba Mahallesi No:92/1 Gönen/Balıkesir/Türkiye
Çalışma Saatlerimiz

7 Gün / 8:00 – 23:00