Eisenia Fetida Orjinal Tür Analizi Sonuç Belgesi
Raporu Görüntüle

Araş.Gör.Dr. Vahap ELDEM

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Moleküler Zooloji ve Sistematik Araştırma Laboratuvarı

Rapor Tarihi: 03.04.2017

ANALİZ RAPORU

Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının COI Gen Bölgesine Dayalı Genetik Analizi


İçindekiler

 1. Argesol Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketin (ARGESOL)’den Örneklerin Temini
 2. Laboratuvar Analizleri
  • a. Solucanların DNA izolasyonlarına hazır hale getirilmesi
  • b. Genomik DNA İzolasyonları
  • c. İzole edilen DNA’ların Kalite ve Miktar Belirlenmesi
  • d. Eisenia fetida-COI genine özgü primer tasarımı
  • e. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)
  • f. Agaroz Jel’den Amplikonların Saflaştırılması
  • g. DNA Dizi Analizi
 3. Sonuç
 4. Ek: DNA Dizi Sonuçları

Sonuç

Laboratuvarımıza gelen solucan örneklerinin COI gen bölgesine dayalı gerçekleştirilen DNA dizi analiz sonucunda, çalışılan solucanların %96-99 benzerlik oranıyla Kırmızı Kaliforniya Solucanları olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, Tablo 4’te görüldüğü üzere, E-değerinin “0.0” olması COI DNA dizi karşılaştırmalarının şansa bağlı olamayacağını göstermektedir. (Diğer bir ifadeyle, çalıştığımız türün "Eisenia fetida" olduğunu göstermektedir).
Telefon
Adres
Çalıoba Mahallesi No:92/1 Gönen/Balıkesir/Türkiye
Çalışma Saatlerimiz

7 Gün / 8:00 – 23:00