Biyo-Organik Dönüştürülebilir Atıklar, Kırmızı Kaliforniya Solucanı ve İnsan Üçgeninde Şekillenen Solucan Gübresinin Oluşum Süreci Diyagramı